dCS ve MQA - Lotusconcept
ENGLISH

dCS ve MQA

mqa

 

dCS pek yakında bir yazılım güncellemesi ile şu an üretilen tüm modellerine aşağıdaki terminlerde MQA uyumluluğu kazandıracağını açıkladı. Bu modellerin sahipleri ‘internet’ten indirme ve güncelleme’ yapabilecekler:

  • dCS Rossini – Ekim 2017
  • dCS Vivaldi One – Kasım 2017
  • dCS Network Bridge – Kasım 2017
  • dCS Vivaldi DAC & Upsampler – Aralık 2017

 

Açılımı Master Quality Authenticated (Kanıtlanmış Master Kalitesi) olan MQA, yüksek çözünürlükteki dijital müziği efektif bir şekilde kodlayıp iletmeye yarayan bir sistem. MQA şöyle bir betime dayanıyor; yüksek çözünürlükteki müziği, analog alanda düşük modülasyon gürültüsüyle ulaşılan zamansal hassas yapı  ile tanımlamak, dijital alanda örnekleme oranları veya bit derinlik numaralarıyla tanımlamaktan daha doğrudur.

MQA, analog müziği önce dijitale sonra tekrar analoğa çevirme şeklinde çalışıyor. Dinleyici kodlanmış müzik akışını bir kod çözücü (decoder) olmadan CD kalitesinde dinleyebilse de en iyi sonuç birebir stüdyoda duyulan sesi yeniden yapılandırabilen bir MQA kod çözücü ile elde ediliyor.

MQA kod çözücüler aynı zamanda bir yapılandırıcı (renderer) barındırıyorlar. Bu yapılandırıcı işlevini şarkıdan şarkıya kod çözücüden gelen yönergelerle yerine getiriyor ve analoğa çevirmesi için DAC’a yolluyor.

Genelde analoğa çeviricilerin içinde entegre bir DAC kullanılır ve bu DAC tam anlamıyla yeniden yapılandırılamadığından performans sınırlaması yaşanır. Bu sınırlamayı aşmak için MQA çözücülerin içinde dahili bir ön kompanzasyon yer alacaktır.

dCS, DAC’larında IC çeviriciler kullanmıyor, onun yerine, ayrık devreler ve özel yazılımlar ile dijital akıştan analog yeniden yapılandırılıyor. Bu platformun esneklik ve yetenekleri sayesinde MQA özelliği ön kompanzasyona ihtiyaç duyulmadan ürüne eklenebiliyor.

Bob Stuart, MQA’in kurucu ve geliştiricisi şunu açıklıyor:

dCS Rossini üzerinde MQA ve dCS takımları birlikte çalıştılar ve MQA ideal hiyerarşik analog yapılandırmasına tam anlamıyla uygun kod geliştirdiler. Bu MQA uygulaması şu anlamda özgündür; ilk kez bir DAC’a 16x (768 kHz) ‘in üzerinde tam yapılandırma ile MQA’in amaçladığı çok düşük modülasyon gürültüsü ile ulaşılan zamansal karşılık yollanabilmiştir.