ENGLISH

Argento Audio

1991 yılında kurulan firmanın, ufak, yerel pazar için tasarlanmış ürünleri kısa sürede dünya genelinde high-end audio kullanıcılarının dikkatini çekmeyi başardı.
İlk jenerasyon Serenity kablolar 2003 yılında tanıtılmıştı. Bir sonraki seri, Flow ile firmanın ürünleri dünyanın pekçok ülkesinde aranır ve temsil edilir hale geldi.
Argento Audio’yu özel kılan, kullanılan her bir malzemenin firmanın özel tasarımına göre üretilmesi, hazır hiçbir malzemenin kullanılmaması.
Bu nedenle gümüşten üretilen bu kablolar daha önce denediğimiz gümüş kablolar gibi parlak netice vermiyor. Özel yapım uçlarda kullanılan malzemenin yapısı kablo ile aynı nitelikte, böylelikle seste suni bir parlaklık oluşmuyor.
flow